หน้าหลักเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานที่ตั้งเทศบาล
เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ชื่อเข้าระบบ รหัสผ่าน จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?
 Slide Banner
วันเยาวชนแห่งชาติ
เมื่อ : 19/09/2559 11:04:32
งานถนนวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลสันทราย
เมื่อ : 14/11/2558 14:49:26
งานถนนวัฒนธรรมตำบลสันทรายประจำเดือนพฤษภาคม
เมื่อ : 11/05/2558 09:33:44
กิจกรรมดำหัวผู้นำตำบลสันทราย
เมื่อ : 7/05/2558 10:24:08
งานถนนวัฒนธรรมตำบลสันทราย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
เมื่อ : 12/12/2557 11:29:32
กิจกรรมดูงานสภาวัฒนธรรม ทต.สันทราย
เมื่อ : 11/11/2557 09:39:17
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เมื่อ : 11/11/2557 09:38:52
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เมื่อ : 11/11/2557 09:38:44
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
เมื่อ : 11/11/2557 09:38:36
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
เมื่อ : 11/11/2557 09:19:42
การฝึกอบรมโครงการเสริมภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 11/11/2557 09:18:43
การฝึกอบรมโครงการเสริมภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 11/11/2557 09:18:35
การฝึกอบรมโครงการเสริมภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 11/11/2557 09:18:26

1
นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย ยินดีต้อนรับ
Copyright (c) 2014 : เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 www.sansaimuang.go.th . All rights reserved.