เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย ยินดีต้อนรับ
Copyright (c) 2014 : เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 www.sansaimuang.go.th . All rights reserved.